EN IT DE SL FR

Econnect: restoring the web of life.

Alpe so brez dvoma eno najbolj znanih gorovij na svetu. Alpska veriga je sicer bogata z biotsko raznovrstnostjo, a je obenem tudi gosto poseljena. Ustvarjanje zavarovanih območij je bil način, s katerim so vse pogosteje zaščitili obstanek biotske raznovrstnosti in naravnega okolja. Kljub temu je postalo jasno, da je v procesu ohranjanja narave povezovanje posameznih območji odločilnega pomena. Samo povezana območja bodo lahko omogočila migracijo številnih živalskih in rastlinskih vrst iz celotnega alpskega loka. Genski pretok preko celotnega alpskega prostora je življenjskega pomena predvsem za vrste, ki se soočajo s preobrazbo svojega okolja zaradi podnebnih sprememb. Za uspešno zaščito biotske raznovrstnosti v celem alpskem loku, je potreben koordiniran in mednarodni pristop s pravnim okvirom kot ga predlaga Alpska konvencija.
Cilja projekta ECONNECT je povečanje ekološke povezanosti (povezanosti življenjskih prostorov) na območju alpskega loka. Pri projektu sodelujejo mednarodne krovne organizacije, vezane na Alpsko konvencijo, pa tudi znanstvene ustanove in lokalni partnerji. Omenjene ustanove so združile moči, da bi potrdile potrebo po medsebojni povezanosti življenjskih prostorov v Alpah ter da bi pretehtale najboljše rešitve za koordinirano delovanje in razvoj inovativnih pristopov, ki podpirajo ekološko povezljivost.

Zaključna konferenca projekta ECONNECT je potekala v Berchtesgadnu v Nemčiji. Udeležili so se je politični predstavniki šestih alpskih držav, strokovnjaki in znanstveni raziskovalci iz lokalnih in mednarodnih inštitucij in organizacij